.

Publyon Survey 2024

Beste collega,

Dit jaar zijn we gestart met een nieuwe beoordelingscyclus. Een belangrijk nieuw element hierin is de Publyon survey. Doel van deze survey is geanonimiseerd ophalen hoe collega’s denken over bepaalde thema’s die ons direct raken. Bijvoorbeeld: cultuur op de werkvloer, de fysieke werkomgeving, evenementen en werkplezier in het algemeen. Je bent niet verplicht om deze survey in te vullen, maar je input wordt zeker gewaardeerd. De samenvatting van de uitkomsten en eventuele vervolgacties worden besproken tijdens een bureauoverleg. Wellicht ten overvloede, maar wij kunnen niet zien wie de survey heeft ingevuld en wie welke antwoorden heeft gegeven. 


Beveiligd
Publyon Survey

Publyon Cultuur

1

Hoe omschrijf je de cultuur op de werkvloer?

2

Ervaar je steun van je collega’s bij het uitvoeren van je werkzaamheden? Zo ja, kun je deze steun omschrijven en zo nee, kun je uitleggen waar je behoefte aan hebt?

3

Voel je je verbonden met collega's?

Op een schaal van 1 tot 5: 1 = minimaal en 5 = maximaal
4

Vind je dat Publyon je een veilige werkomgeving biedt?

Op een schaal van 1 tot 5: 1 = minimaal, 5 = maximaal
5

Wil je je antwoord op vraag 4 toelichten?

6

Hoe ervaar je de communicatie tussen collega's en waarom?

7

Wat kan Publyon doen om de werkcultuur (verder) te verbeteren?

Publyon Survey

Diversiteit & Inclusie: Het afgelopen jaar hebben we stappen gezet op het gebied van diversiteit en inclusie, onder andere door met elkaar in gesprek te gaan en het opstellen van een handreiking bewust gedrag.  


8

Ervaar je voldoende ruimte om jezelf te kunnen zijn in je werk, op kantoor en bij klanten? Zo niet, kan je zeggen wat je beperkt?

9

Hebben we aandacht voor de juiste onderwerpen in onze aandacht voor diversiteit & inclusie? Zo niet, wat zie jij graag meer/minder?

10

Heb je de handreiking bewust gedrag op kantoor/in je werk kunnen toepassen, en zijn er nog zaken die je mist?

11

Wil je rondom cultuur op de werkvloer en diversiteit en inclusie nog specifiek iets kwijt?

Publyon Survey

Missie en visie: “Publyon jaagt positieve verandering aan door stevige bruggen te bouwen en wederzijds begrip te kweken. We delen onze kennis om mensen en organisaties door ingewikkelde beleidsprocessen en wetgeving te loodsen.” 


12

In hoeverre dragen we als kantoor en als collega's onze missie en visie uit?

Op een schaal van 1 tot 5: 1 = minimaal en 5 = maximaal
13

Kan je je antwoord op vraag 12 toelichten en heb je evt. suggesties hoe we onze missie en visie beter kunnen integreren in ons werk?

14

Sluit de klantenportefeuille van Publyon NL aan bij de gekozen missie en visie? Kan je je antwoord toelichten?

15

Houden we voldoende rekening met onze missie en visie bij de selectie van nieuwe klanten?

Op een schaal van 1 tot 5: 1 = minimaal en 5 = maximaal
16

Zijn er thema’s en/of sectoren waar we ons meer actief voor moeten inzetten passend bij onze missie/visie?

17

Wat is je ultieme droomklant en waarom? En welke rol zie jij voor jezelf in het binnenhalen van deze klant?

Publyon Survey

Fysieke werkomgeving: Ons kantoor aan de Parkstraat moet een prettige plek zijn om (samen) te werken. We proberen dat zo goed mogelijk te faciliteren door o.a. vaste werkplekken, vergaderzalen/belhokjes en een gezamenlijk lunchmoment. 

18

Hoe waardeer je de vaste werkplekken en de samenstelling van de kamers?

Op een schaal van 1 tot 5: 1 minimaal en 5 = maximaal
19

Stelt Publyon voldoende apparatuur beschikbaar (laptop, extra scherm, etc.) om je werk goed uit te kunnen uitoefenen? Zo nee, wat mis je en waarom?

20

Hoe waardeer je de gezamenlijke lunch?

Op een schaal van 1 tot 5: 1 = minimaal en 5 is maximaal
21

Welke aanpassingen of toevoegingen zouden jouw werkcomfort op kantoor verbeteren?

Als directie waarderen we de flexibiliteit om zowel vanuit huis als vanaf kantoor te kunnen werken. Tegelijkertijd vinden we ieders aanwezigheid op kantoor ook belangrijk, bijvoorbeeld als het gaat om persoonlijke ontwikkeling, het kunnen leren van elkaar, samenwerking in het algemeen en de band tussen collega’s. 

22

Hoe waardeer je de balans tussen thuis werken en op kantoor aanwezig zijn in het algemeen?

Op een schaal van 1 tot 5: 1 = minimaal en 5 = maximaal
23

Wat verwacht je van de aanwezigheid van andere collega’s?

24

Hoe ervaar je de balans tussen fysieke en digitale meetings als het om kantoor-brede afspraken gaat? (start van de week, bureauoverleggen, PizzAcademy’s, etc.).

Publyon Survey

Inhoudelijke teams

25

Met de rebranding zijn we gestart met de inhoudelijke teams. Ervaar je deze teams als een meerwaarde? Waarom wel/niet?

26

Hoe ervaar je de werkzaamheden voor en met het inhoudelijke team?

27

Hebben we de juiste inhoudelijke teams geïdentificeerd. Indien nee, kan je aangeven waarom?

28

Heb je ideeën om de samenwerking binnen of tussen de teams te verbeteren?

Publyon Survey

Evenementen

29

Hoe kijk je terug op de drie symposia (tech/duurzaamheid/regio) die we organiseerden in het kader van het lustrumjaar?

30

Hoe kijk je terug op de verschillende PizzAcademy’s van het afgelopen jaar? Vind je het een meerwaarde dat we deze organiseren? Suggesties voor sprekers/thema’s zijn uiteraard welkom.

31

Traditiegetrouw hebben we ieder jaar een kerstdiner met +1 op een mooie locatie. Wat vind je van dit ‘concept’ en welke ideeën heb je voor verbetering / verandering?

32

Organiseren we voldoende diversiteit in kantoorgerelateerde (sociale) activiteiten? Zie je hierin een verschil tussen top-down en bottom-up georganiseerde activiteiten?

33

Welke andere soorten evenementen of activiteiten zie je graag georganiseerd worden door Publyon?

34

Hoe vind je de balans tussen werkgerelateerde en sociale evenementen?

Publyon Survey

Professionele en persoonlijke ontwikkeling 

35

Biedt Publyon voldoende mogelijkheden om je professioneel te ontwikkelen? Zowel op het gebied van PA en communicatie als inhoudelijk? Wil je je antwoord toelichten?

36

Hoe ervaar je de feedback- en beoordelingscyclus?

37

Hoe ervaar je de stimulans van Publyon om ook maatschappelijk actief te zijn?

38

Hoe ervaar je de werk-privé balans?

39

Ervaar je lidmaatschap van de BVPA en/of Logeion als toegevoegde waarde? Kan je uitleggen waarom?

Publyon Survey

Directie

40

Ervaar je voldoende feedback en erkenning van de directie? Kan je je antwoord toelichten?

41

Waardeert de directie jouw feedback en/of input? Indien nee, waarom ervaar je dat zo?

42

Wordt er vanuit de directie voldoende gecommuniceerd over zaken die het kantoor – en dus de collega’s – raken?

Op een schaal van 1 tot 5: 1 = minimaal en 5 = maximaal
43

Welke ondersteuning mis je evt. vanuit de directie waar je wel behoefte aan hebt? Hoe zou jij dit zelf vormgeven?

44

Wil je op dit onderwerp nog specifiek iets kwijt?