Ankieta oceny satysfakcji interesanta z poziomu obsługi w Punkcie Obsługi Interesantów w Sądzie Rejonowym w Stargardzie

Dążąc do zapewnienia jak najlepszej jakości obsługi Interesantów w tutejszym Sądzie, w imieniu Kierownictwa Sądu zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety.

Ankieta ma charakter anonimowy a jej wypełnienie zajmuje nie więcej niż 5 minut. Wyrażone uwagi i opinie pozwolą wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom, a tym samym przyczynią się do dalszego doskonalenia jakości obsługi Interesanta.

1. Jak często korzysta Pani/Pan z obsługi świadczonej przez tutejszy Sąd?
Wymagana odpowiedź

2. W jakim zakresie korzystał/a Pani/Pan z usług Punktu Obsługi Interesantów?
Wymagana odpowiedź

3. Jaką grupę Interesantów Pani/Pan reprezentuje?
Wymagana odpowiedź

4. Który sposób kontaktu z Sądem jest dla Pani/a najdogodniejszy?
Wymagana odpowiedź

5. Jak ocenia Pani/Pan poziom obsługi w Punkcie Obsługi Interesantów w następujących obszarach:
Wymagana odpowiedź

bardzo dobrze
dobrze
źle
bardzo źle
szybkość i sprawność obsługi
uprzejmość i kultura osobista pracowników
poziom wiedzy pracowników umożliwiający uzyskanie wyczerpującej odpowiedzi
dostępność formularzy i druków
czytelność druków i uzyskanie od pracownika Punktu Obsługi Interesantów stosownych instrukcji do ich wypełnienia

6. Jak ocenia Pani/Pan wygląd oraz czytelność oznakowania wnętrza budynku Sądu?
Wymagana odpowiedź

7. Jakie zmiany Pani/Pana zdaniem mogą wpłynąć na polepszenie jakości obsługi świadczonej przez Punkt Obsługi Interesantów?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i wypełnienie niniejszej ankiety

Prezes / Dyrektor Sądu Rejonowego w Stargardzie