.

Dotazník Domašín

Vážení občané, jmenuji se Hana Zemanová a jsem studentkou VŠ Ambis Praha, katedry Ekonomie, ekonomiky a veřejné správy, oboru Management a hospodaření ve veřejné správě. Chtěla bych Vás touto cestou požádat o vyplnění tohoto anonymního dotazníku. Jeho vyplnění je dobrovolné. Výsledky tohoto šetření budou použity jako podklad pro mou bakalářskou práci na téma: Mobilita obyvatel venkova a její problémy. Na příkladu obce Domašín.

Otázky jsou určeny občanům obce Domašín. Zajímá mě váš názor i názor vašich dětí. Cílem mé práce bude navrhnout zlepšení mobility ve vaší obci.

Vyplnění dotazníku vám bude trvat maximálně 15 minut.

Děkuji Vám všem za Vaši ochotu a spolupráci.

Zabezpečeno
1

Jak často opouštíte vaši obec?

Vyberte jednu odpověď
2

Kolik cest průměrně vykonáte během jednoho pracovního dne? (jedna cesta = přemístění z počátečního bodu do cílového bodu, příklad: z bydliště do zaměstnání, ze zaměstnání do obchodu, z obchodu zpět do bydliště = 3 cesty)

Vyberte jednu odpověď
3

Jaká je průměrná vzdálenost jedné Vaší cesty v pracovní den?

Vyberte jednu odpověď
4

Jaký bývá účel Vaší první cesty během pracovního dne?

Vyberte jednu odpověď
5

Jaký druh dopravy zpravidla používáte pro tuto první cestu?

Vyberte jednu odpověď
6

Jaké cesty vykonáváte v průběhu běžného pracovního dne?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
7

Jaký druh dopravy nejčastěji používáte během pracovního dne?

Vyberte jednu odpověď
8

Kolik cest mimo místo Vašeho bydliště vykonáte průměrně o víkendu (v oba dva dny dohromady - sobota i neděle)?

Vyberte jednu odpověď
9

Jaká je průměrná vzdálenost jedné Vaší cesty o víkendu?

Vyberte jednu odpověď
10

Jaký druh dopravy využíváte o víkendu nejčastěji?

Vyberte jednu odpověď
11

Jak často využíváte veřejnou dopravu, přesněji autobus nebo vlak?

Vyberte jednu odpověď
12

Z jakého důvodu využíváte veřejnou dopravu (autobus, vlak)?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
13

Z jakého důvodu nevyužíváte veřejnou dopravu (autobus, vlak)?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
14

Jaká by měla nastat změna ve veřejné dopravě, abyste ji využíval/a častěji?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
15

Je pro Vás obtížné jezdit za zaměstnáním (školou) či službami, které nejsou ve Vaší obci, někam jinam?

Vyberte jednu odpověď
16

Jaké služby byste chtěl/a mít v místě Vašeho bydliště (obci)?

Vyberte 3 odpovědi.
17

Jak časově dlouho byste byly ochotni cestovat do zaměstnání/do školy/za službami?

Vyberte jednu odpověď
18

Co by měla udělat vaše obec, aby se zvýšila nebo zlepšila Vaše mobilita?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
19

Považujete cesty, chodníky, křižovatky v obci za bezpečné?

Vyberte jednu odpověď
20

Jaká opatření vedoucí ke zvýšení bezpečnosti byste uvítal/a?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
21

Chtěl/a byste, aby Vaše obec využívala moderní způsob pro zlepšení stávajících systémů digitálními, elektronickými technologiemi tzv. smart (např. komunikace s místní samosprávou online, chytré lavičky na zastávkách s USB připojením, elektrokola, elektrobusy, světelné tabule o odjezdech veřejné dopravy apod.)?

Vyberte jednu odpověď
22

Které tzv. smart systémy či věci byste přivítal/a mít v Domašíně?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
23

Vaše pohlaví?

Vyberte jednu odpověď
24

Do které věkové skupiny patříte?

Vyberte jednu odpověď
25

Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Vyberte jednu odpověď
26

Jaké je Vaše současné ekonomické postavení?

Vyberte jednu odpověď