.

Problémy s nízkym sebavedomím

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Ste?

Vyberte jednu odpoveď
2

Váš vek?

Vyberte jednu odpoveď
3

Ste spokojní so svojím vzhľadom?

Vyberte jednu odpoveď
4

Čo vám vadí na vašom vzhľade?

Ak ste označili odpoveď áno
5

Ste podľa vás viac introvert alebo extrovert?

Vyberte jednu odpoveď
6

Máte radi zoznamovanie sa s novými ľuďmi?

Vyberte jednu odpoveď
7

Ak áno/nie prečo?

Prečo vám to robí alebo nerobí problém
8

Trápi vás to čo si o vás myslia iní?

Vyberte jednu odpoveď
9

Prečo vás to trápi?

ak ste označili odpoveď áno
10

Porovnávate sa často s druhými ľuďmi?

Vyberte jednu odpoveď
11

Porovnávate sa skôr vzhľadom alebo povahou a prečo?

12

Ako by ste podľa vás zlepšili svoje sebavedomie?

13

Myslíte si, že mladí ľudia v dnešnej dobe trpia nízkym sebavedomím?

Prečo?
14

Ako by ste riešili tento problém?

nízke sebavedomie