POCT

Milý respondent/ milá respondentka,

Volám sa Ivana Brnová a som študentkou 3. ročníka v odbore urgentná zdravotná starostlivosť na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Obraciam sa na Vás s prosbou o vyplnenie tohto dotazníka, ktorý slúži na zistenie aká je miera dostupnosti POCT metód na oddeleniach urgentného príjmu.

Dotazník je anonymný a je zameraný na lekárov pôsobiacich na OUP Univerzitnej nemocnici Bratislava v Bratislave. Všetky Vami poskytnuté odpovede budú použité iba pri spracovaní bakalárskej práce.

Vopred ďakujem za Váš čas.


Dotazník obsahuje rôzne typy otázok, pri väčšine z nich odpovedzte označením vybranej možnosti krížikom. Ak nie je uvedené inak, vyberte len jednu možnosť. Pri otvorených položkách máte možnosť vyjadriť svoj vlastný názor. Spustiť dotazník