.

Migrace a integrace ukrajinských dětí do českého vzdělávacího systému

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
Migrace a integrace UA dětí
1

Jak dlouhá je vaše praxe v pedagogice?

2

Jaké jsou vaše zkušenosti s integrací UA dětí do Vašeho vzdělávacího zařízení? Učil/a jste UA děti i dříve než začal válečný konflikt na Ukrajině ?

3

Kolik UA žáků máte ve třídě, ve škole?

4

Jste třídní učitel/ka?

5

Připravovali jste české žáky na příchod UA dětí? Jak konkrétně?

6

Jak se Vaši žáci vypořádávají s přítomnosti UA dětí?

7

Vidíte nějaká pozitiva nebo negativa s přítomností UA dětí ve třídě, škole?

8

Jaké konkrétní výzvy jste zaznamenali při práci s UA dětmi? ( jazykové bariéry, kulturní nebo sociální rozdíly – kapitál )

9

Jaké mají hlavní kulturní a sociální odlišnosti ?

10

Mají děti nějaké bariéry v začlenění ?

11

Vznikají mezi žáky nějaké konflikty? Jak je řešíte?

12

Jak s nimi komunikujete, pokud neumí český jazyk?

13

Jaké strategie využíváte k překonání těchto výzev?

14

Mají UA děti rozdílné znalosti než ty české ?

15

O vzdělávacích a podpůrných aktivitách: Jak probíhá začlenění ? Hry nebo nějaké další metody?

16

Jaké speciální programy nebo aktivity jste implementovali k podpoře ukrajinských dětí?

17

Jaká je vaše zkušenost s jazykovou podporou pro ukrajinské děti ( např. Kurzy češtiny)

18

Jaký druh podpory (pedagogické, psychologické) mají ukrajinské děti k dispozici?

19

Zapojují se UA děti do výuky aktivně?

20

Jak hodnotíte UA žáky? Známkování – úlevy ?

21

O spolupráci a komunikaci Jaká je vaše zkušenost s komunikaci s rodiči ukrajinských děti?

22

Při podpoře UA dětí spolupracujete s dalšími institucemi ( např. neziskové organizace, diecézní charita, sociální služby) ?