Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

Szanowni Państwo,

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety, która pozwoli poznać system wartości zawodowych, wrażliwość moralną i zdolności opiekuńcze pielęgniarek i pielęgniarzy na początku ich kariery zawodowej.


Ankieta jest skierowana do osób, które wykonują pracę pielęgniarki/pielęgniarza w zamkniętej opiece zdrowotnej (szpital, klinika) NIE DŁUŻEJ NIŻ 12 MIESIĘCY od otrzymania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/ pielęgniarza i podjęcia pierwszej pracy.


Ankieta składa się z pięciu części a jej wypełnienie zajmuje około 15-20 minut.

Uprzejmie informuję, że uzupełnienie ankiety jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przeprowadzenie badań, a uzyskane dane zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowo-badawczych.


Dziękuję za poświęcony czas

Autorka projektu Grażyna Rożek

Rozpocznij ankietę teraz