.

Prevence proti závislosti na nikotinu výstupní

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Jak užitečné pro Vás byly informace prezentované na přednášce?

Vyberte jednu odpověď
2

Které části přednášky pro Vás byly nejvíce přínosné?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
3

Do jaké míry přednáška změnila Váš pohled na kouření a závislost na nikotinu?

Vyberte jednu odpověď
4

Plánujete na základě této přednášky provést nějaké změny ve svém životě nebo chování?

Vyberte jednu odpověď