.

Zdání snů


Secured
1

Kolik vám je?

2

Jaké máte pohlaví?

3

Jak často si své sny z předchozí noci pamatujete, když se probudíte?

4

Jaký tón mají vaše sny?

0
Negativní
Pozitivní
0
Neintenzivní (emocionálně)
Intenzivní (emocionálně)
5

O čem se vám nejčastěji zdají sny/noční můry?

Můžete vybrat více odpovědí
6

Změnila se vám během let témetika snů podle vaší psychiky?

Select one answer
7

Jak se ve snu nejčastěji cítíte?

8

Jaká témata se odehrávají nejčastěji ve vašich snech?

Můžete vybrat více odpovědí
9

Opakují se vám sny?

10

Zdál se vám někdy lucidní sen?

Lucidní snění (bdělý, vědomý spánek nebo „jasný sen“) je pojmenování pro mentální děj, v jehož průběhu si spící uvědomí, že se mu právě zdá nějaký sen.
11

Předpověděli vaše sny někdy budoucnost?

12

Mají podle vás sny nějaký význam?

Děkuji!:))))