(Base4work) Priestorové aspekty užívateľov coworkingových priestorov v Bratislave

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník