Tans Materiality Survey

Geachte belanghebbenden,


Wij stellen uw deelname aan dit onderzoek zeer op prijs. Als onderdeel van onze toewijding aan duurzaamheid, voeren wij een materialiteitsbeoordeling uit om het belang van verschillende ESG (Environmental, Social en Governance) onderwerpen te begrijpen. 

Als vastgoedbeleggers zijn wij ons bewust van de impact die onze gebouwen kunnen hebben op de huidige milieu- en sociale kwesties. Uw input zal daarom een leidraad zijn voor onze prioriteiten en besluitvormingsprocessen. De resultaten van de enquête worden gebruikt om een materialiteitsmatrix op te stellen, een belangrijk onderdeel van onze ESG-strategie. Deze matrix zal vorm geven aan onze inspanningen om kritieke kwesties aan te pakken.

Deze enquête volgt de CSRD-wetgeving en meer in het bijzonder de ESRS-vereisten.


Bedankt voor uw bijdrage aan onze reis naar een duurzamere toekomst. We kijken ernaar uit om onze vooruitgang te delen in ons volgende ESG-verslag.

Met vriendelijke groeten,


Bart Tans and Frank Tans 

Enquête starten
Privacybeleid | Gratis Enquête Maken | © Survio 2023