.

Umenie v našom regióne

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Pohlavie

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
2

Vek

3

Zúčastňujete sa pravidelne na kultúrnych podujatiach v našom regióne?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
4

Ak ste v predchádzajúcej otázke odpovedali áno, ako často sa na takýchto podujatiach zúčastnujete?

5

Myslíte si, že máte nedostatočné informácie o kultúrnych podujatiach v našom regióne?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
6

Ak máte nedostatok informácií o kultúrnych podujatiach v našom regióne, ako by sa to podľa vás dalo zmeniť?

7

Podieľate sa na rozvíjaní kultúrnej zložky v našom regióne?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
8

Ak áno, ako?

Ďakujeme za vaše odpovede:)