.

MF to My - Departament Długu Publicznego

Ankieta

Zabezpieczony
1

Czy jesteś zaangażowana/zaanagżowany w działania społeczne oraz akcje charytatywne? Jeśli tak - napisz jakie to są działania.

question image
2

Czy angażujesz się w inicjatywy sportowe lub inne akcje - w lub poza MF (np. biegi, trunieje szachowe)? Jeśli tak - napisz jakie.

question image
3

Dziękuję za wypełnienie ankiety!

question image