.

Dotazník červen 2024

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Jak hodnotíte objekt MŠ? (vybavení, čistota, zahrada, apod.)

2

Jak hodnotíte objekt MŠ? (vybavení, čistota, zahrada, apod.)

Použijte pouze číslice
3

Jak hodnotíte vztah učitelek k Vašemu dítěti?

4

Jak hodnotíte komunikaci s provozními zaměstnanci MŠ?

5

Jste dostatečně informováni o tom, co se v MŠ děje a plánuje? (sms, nástěnky)

6

Jste spokojeni s umístěním fotografií z běžného dění v MŠ, akcí, výletů apod. na webových stránkách?

7

Jak hodnotíte kvalitu výchovně vzdělávacího procesu v MŠ?

8

Je nabídka vzdělávacích akcí dostatečná? (výlety, divadla, kroužky, akce s rodiči, atd.)

9

Máte nějaké zajímavé tipy na školní výlety, akce pro děti, kroužky apod.?

10

Co by mohla naše MŠ ve své práci zlepšit, jaké jsou Vaše připomínky, podněty, vzkazy učitelkám?

Děkujeme za váš čas