.

Onderzoek naar de juiste retournering van medicatie in de ouderenzorg

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
De veilige en effectieve distributie en afvoeren van medicatie
1

Hoe lang werkt u al in de ouderenzorg ?

Kies één of meer antwoorden
2

Wat is u functie binnen Frankelandgroep ?

Kies één of meer antwoorden
3

Hoe vaak deponeert en retourneert u de juiste medicatie in de retourbox?

Selecteer het meest relevante antwoord.
4

Hoe bekend bent u met de protocollen voor het distribueren van medicatie in Frankeland?

Kies één of meer antwoorden
5

Hoe tevreden bent u met het huidige retourneerproces van ongebruikte en/of verlopen medicatie binnen Frankeland?

Geef uw tevredenheid aan op een schaal van 1 tot 10.
6

Heeft u bijscholing ontvangen over de juiste procedures voor het afvoeren van ongebruikte en verlopen medicatie?

Kies één of meer antwoorden
7

Bent u bekend met de richtlijnen omtrent retourneren en afvoeren van medicatie?

Geef aan of u op de hoogte bent van de geldende regelgeving.
8

Hoe beoordeelt u de beschikbaarheid van faciliteiten voor het veilig afvoeren van medicatie in Frankeland?

Geef aan of u fouten heeft waargenomen tijdens het proces.
9

Hoe vaak gooi jullie de gebruikte insulinepennen en Fentanyl pleisters in een gewone afvalbak?

Kies één of meer antwoorden
10

Welke knelpunten ervaart u bij het retourneren van ongebruikte medicatie binnen Frankeland?

Kies één of meer antwoorden
11

Hoe vaak wordt medicijnafval opgehaald / geretourneerd binnen Frankeland?

Kies één of meer antwoorden
12

Hoe zou u de communicatie omtrent medicatieretournering verbeteren?

Beschrijf uw ideeën en suggesties.
13

Hoe belangrijk vindt u het milieuaspect bij de afvoer van medicatie?

Geef aan of u denkt dat dit aspect voldoende wordt belicht.
14

Welke verbeteringen zou u willen zien in het proces van medicatie distributie en afvoer binnen Frankeland? (meerdere antwoord is mogelijk :)

Beschrijf mogelijke maatregelen of verbeteringen.