.

Onderzoeksenquête Moerwijk

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
Onderzoeksenquête Moerwijk
1

Ervaart u juridische problemen in moerwijk?

Kies één antwoord
2

Is de toegang tot juridische hulp in moerwijk makkelijk te begunstigen?

Kies één antwoord
3

Zou het waardevol zijn voor u en andere bewoners in de wijk om juridische hulp van studenten te ontvangen?

Kies één antwoord
4

Kunnen HBO Rechten-studenten van de Haagse Hogeschool bijdragen aan het oplossen van de juridische problemen van inwoners van Moerwijk?

Kies één antwoord
5

Zou u baat hebben bij preventieve maatregelen om toekomstige juridische problemen in Moerwijk te voorkomen?

Kies één antwoord
6

Kunnen HBO Rechten-studenten van de Haagse hogeschool helpen bij de implementatie van dergelijke preventieve maatregelen?

Kies één antwoord
7

Zijn er uitdagingen voor de juridische dienstverlening in Moerwijk?

Kies één antwoord
8

Staat u ervoor open om juridische hulp aangeboden te krijgen van Hbo Rechten studenten?

Kies één antwoord
9

Zijn er geplande verbeteringen of uitbreidingen voor de juridische dienstverlening in Moerwijk?

Kies één antwoord
10

Werkt de juridische dienstverlening in Moerwijk samen met lokale gemeenschapsorganisaties?

Kies één antwoord
11

Worden bewoners van Moerwijk actief voorgelicht over hun juridische rechten en plichten?

Kies één antwoord
12

Zijn er effectieve manieren waarop studenten hbo rechten juridische hulp kunnen aanbieden aan de inwoners van Moerwijk?

Kies één antwoord
13

Zou u ervoor openstaan om juridische voorlichting te krijgen van studenten van onze opleiding?

Kies één antwoord
14

Wordt de effectiviteit van de juridische dienstverlening in Moerwijk gemeten aan de hand van specifieke criteria of evaluaties?

Kies één antwoord
15

Worden de kosten voor juridische bijstand in Moerwijk doorgaans gedekt door subsidies of andere financiële regelingen?

Kies één antwoord