.

Domácí mazlíčky

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Jste

Vyberte jednu odpověď
2

Kolik Vám je let?

Vyberte jednu odpověď
3

Máte nějakého domácího mazlíčka?

Vyberte jednu odpověď
4

Jakého máte domácího mazlíčka?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
5

Věnujete se dostatečně svému mazlíčku?

Vyberte jednu odpověď
6

Staráte se o něj sami nebo společně s nějakou jinou osobou/osobami?

Vyberte jednu odpověď
7

Kdo z Vaší rodiny investuje do péče o mazlíčka nejvíce?

Vyberte jednu odpověď
8

Je Váš aktuální domácí mazlíček také Váš první?

Vyberte jednu odpověď
9

Kolik jste měli za celý svůj život domácích mazlíčků?

Vyberte jednu odpověď
10

Máte rádi svého domácího mazlíčka?

Vyberte jednu odpověď
11

Kolik let je Vašemu domácímu mazlíčkovi?

Vyberte jednu odpověď
12

Chtěli byste dalšího domácího mazlíčka?

Vyberte jednu odpověď
13

Preferujete spíše psy nebo kočky?

Vyberte jednu odpověď