.

Enquête over de impact op het welzijn van Lawaaidoofheid

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
1

Hoe vaak ervaart u gehoorproblemen door lawaai?

Kies de frequentie waarmee u gehoorproblemen ondervindt door lawaai.
2

Geef uw algemene welzijnsscore op een schaal van 1 tot 10.

Beoordeel uw huidige algemene welzijn op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht is en 10 zeer goed.
3

Wat voor preventieve maatregelen neemt u om gehoorbeschadiging te voorkomen?

Beschrijf de acties die u onderneemt om uw gehoor te beschermen tegen lawaaidoofheid.
4

Bent u zich bewust van de risico's van lawaaidoofheid?

Informeert u zich over de mogelijke gevolgen van blootstelling aan hard geluid op uw gehoor?
5

Hoe vaak draagt u gehoorbescherming in luide omgevingen?

Geef aan hoe frequent u gehoorbescherming draagt wanneer blootgesteld aan harde geluiden.
6

Welke impact heeft lawaaidoofheid op uw dagelijks leven?

Beschrijf op welke manier lawaaidoofheid uw dagelijkse activiteiten beïnvloedt.
7

Hoe tevreden bent u over de voorlichting die u ontvangt over gehoorbescherming?

Evalueer de mate van tevredenheid over de informatie die u verkrijgt met betrekking tot het beschermen van uw gehoor.
8

Heeft lawaaidoofheid invloed op uw werkprestaties?

Ga na of lawaaidoofheid een impact heeft op uw professionele activiteiten en efficiëntie.
9

In hoeverre voelt u zich begrepen en gesteund in uw omgeving wat betreft uw gehoorproblemen?

Geef aan of u voldoende begrip en steun ervaart vanuit uw sociale kring met betrekking tot uw gehoorproblemen.
10

Wat zou er volgens u kunnen verbeterd worden in de aanpak van lawaaidoofheid?

Denk na over mogelijke verbeteringen op gebied van preventie en behandeling van lawaaidoofheid.