.

Děti a sport 3

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Jsi dívka nebo chlapec?

Vyberte jednu odpověď
2

Kolik je ti let?

Vyberte jednu odpověď
3

Jak často sportuješ?

Za sport se považuje jakákoli fyzická aktivita trvající 30 a více minut.
4

Jakou formou sportuješ?

Vyberte jednu odpověď
5

Jakému sportu se věnuješ?

Můžeš napsat více sportů. Pokud nesportuješ, nemusíš psát nic.
6

Jakou radost máš ze sportování?

1 znamená vůbec a 10 znamená maximální radost.
7

Máš nějaký sportovní vzor? Kdo to je?

Pokud nemáš sportovní vzor, nemusíš psát nic.
8

Proč jsi začal/a sportovat?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
9

Jaký sport bys chtěl/a vyzkoušet?

Pokud nechceš vyzkoušet žádný nebo nevíš, nemusíš vyplnit.
10

Myslíš si, že je sportování důležité?

Vyberte jednu odpověď