Přechodu z dětského CF centra na dospělé pacient s CF do 18 let

Milý paciente s CF,

rádi bychom Tě požádali o vyplnění krátkého dotazníku na téma přechodu z dětského CF centra na dospělé.

Tvé odpovědi nám velmi pomohou při zmapování aktuálního průběhu a zlepšení informovanosti a podpory během přechodu.

Dotazník můžeš vyplňovat do 10. 5. 2024.

Spustit dotazník teď