A - Prevence trestné činnosti mladistvých

Dobrý den,


Věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku k mé diplomové práci na téma Prevence trestné činnosti mladistvých.


Děkuji, že jsi ochoten/a se podělit o své názory na téma prevence trestné činnosti. Tvoje odpovědi  jsou zcela anonymní a pomohou lépe porozumět potřebám mladých lidí v oblasti prevence trestné činnosti.

Prosím, buď co nejupřímnější ve svých odpovědích.


Děkuji,

Bc. Natálie Gottšteinová

Spustit dotazník teď