Vážení študenti,

venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka. Dotazník slúži na prieskum preferencií v rámci seminárnej práce na vysokej škole.

Spustiť dotazník