.

Kwaliteitsverbeterplan Esmee v/d Sluis

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
1

Rapporteer jij volgens de SOAP- methode? Zo nee, waarom niet?

question image
2

Vind jij dat de patiëntgegevens veilig worden opgeborgen?

Kies één of meer antwoorden
3

Hoeveel sterren geef jij de kwaliteit van zorg op de afdeling?

4

Gebruik jij een doff n donner? Zo nee, waarom niet?

question image
5

Ervaar jij een bepaalde werkdruk op de afdeling? Zo ja, waarom voel jij dit zo?

question image