Vplyv sociálnych médií na psychické zdravie mladých ľudí

Dobrý deň,


volám sa Andrej Kubinec. Som študentom Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Študujem odbor učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácií s učiteľstvom výchovy k občianstvu. V rámci predmetu Základy sociologického výskumu som si vybral tému Vplyv sociálnych médií na psychické zdravie mladých ľudí. Ako už názov indikuje, tento dotazník je určený pre mladých ľudí vo vekovom rozhraní od 15 do 30 rokov. Cieľom tohto výskumu je zistiť do akej miery nám sociálne siete ovplyvňujú duševné zdravie. Ide o anonymnú formu dotazníka, jeho vyplnenie Vám zaberie maximálne 7 minút. Vopred ďakujem za ochotu a vyplnenie dotazníka.


Spustiť dotazník