Stiptaken EHV

Hallo Collega, 

Sinds een aantal maanden is er geen secretaresse meer in EHV. We willen graag peilen hoe dit tot nu toe verloopt. Graag deze enquête invullen zodat we dit kunnen meenemen in de evaluatie. 

Enquête starten