Kartlegging av kunnskapsnivå hos ansatte i hjemmetjenesten

Dette er en test for å kartlegge kunnskapsnivået blant de som jobber i hjemmetjenesten. På denne måten danner vi oss et grunnlag for opplæring av personell i etterkant. Testen er anonym.

Start Survey Now
Privacy Policy | It is easy to create a survey free | © Survio 2024 | Report abuse