.

EU LS 2024 - všechno možné ke zkoušce

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Versailleská smlouva

-otevřená otázka-
2

Společnost národů (1919)

-otevřená otázka-
3

Počátek evropské integrace

-otevřená otázka-
4

Poválečné představy o Evropě

-otevřená otázka-
5

Haagský kongres

-otevřená otázka-
6

Marshallův plán

-otevřená otázka-
7

OEEC

-otevřená otázka-
8

Rada Evropy

-otevřená otázka-
9

Schumanův plán

-otevřená otázka-
10

ESUO

-otevřená otázka-
11

Evropské obranné společenství

-otevřená otázka-
12

Evropské politické shromáždění

-otevřená otázka-
13

Západoevropská unie

-otevřená otázka-
14

Varšavská smlouva

-otevřená otázka-
15

Messinská konference

-otevřená otázka-
16

EURATOM

-otevřená otázka-
17

EHS

-otevřená otázka-
18

CAP

Vyberte jednu odpověď
19

Evropský sociální fond

-otevřená otázka-
20

ESVO

-otevřená otázka-
21

ES

-otevřená odpověď-
22

Davignonova zpráva

-otevřená otázka-
23

Euroskleróza

-otevřená odpověď-
24

ERDF

-otevřená odpověď-
25

Britský rabat

-otevřená odpověď-
26

Schengenská dohoda

-otevřená odpověď-
27

JEA

-otevřená odpověď-
28

Delorsův balíček

-otevřená odpověď-
29

PHARE

-otevřená odpověď-
30

Maachstrichtská smlouva

-otevřená odpověď-
31

Amsterodamská smlouva

-otevřená odpověď-
32

Smlouva z Nice

-otevřená odpověď-
33

Lisabonská smlouva

-otevřená odpověď-
34

Evropská komise

-otevřená odpověď-
35

Evropská rada

-otevřená odpověď-
36

Rada EU

-otevřená odpověď-
37

Evropský parlament

-otevřená odpověď-
38

"Top jobs v EU"

-otevřená odpověď-
39

Jak vznikají právní předpisy EU?

-otevřená odpověď-
40

Soudní dvůr EU

-otevřená otázka-
41

Europol

-otevřená otázka-
42

Ti, co byli u zrodu EU

-otevřená otázka-
43

První ropná krize v 1973

-otevřená otázka-
44

Evropa 2020

-otevřená odpověď-
45

Kodaňská kritéria

-otevřená odpověď-
46

Etapy integračního procesu

-otevřená odpověď-
47

Fouchetovy plány

-otevřená otázka-
48

FAC

-otevřená otázka-
49

COPS

-otevřená otázka-
50

EU a sociální politika

-otevřená otázka-