Kulturell identitet

Hei

Jeg setter stor pris på at du fyller ut dette spørreskjemaet. Det kan hende du synes det er mange spørsmål. Det er mange spørsmål, men håper at det ikke er grunnen for at du ikke tar undersøkelsen.

Jeg driver med en forskningsprosjekt i kommunikasjon og kultur (KoKu) klassen min. Det handler om kulturell identitet, altså hvordan kulturen vi har i dag har påvirket identiteten vår. Jeg har valgt å undersøke den kulturelle identiteten blant kurdiske ungdommer.

Det er noen spørsmål som jeg har latt være åpen, og det er fordi jeg ville ikke lage ¨katagorier¨ som hver enkelte skal prøve å identifisere seg selv med. Jeg vil ikke krenke noen og det er derfor jeg ønsker at du skal skrive et par ord på de spørsmålene som har åpen svar felt.

Igjen tusen takk for at du tar denne spørreundersøkelsen

Er du født i Norge?
Obligatorisk svar

Er vi alle like innerst inne?
Obligatorisk svar

Er du den du vil være, eller ønsker du å forandre din identitet?
Obligatorisk svar

Betydningen av tilhørighet er veldig viktig. Hvo er det du tilhører mest (tror du)?
Obligatorisk svar

Hvor sterkt knyttet føler du deg til til Norge?
Obligatorisk svar

Hvor sterkt knyttet føler du deg til Kurdistan?
Obligatorisk svar

Er det slik at mennesker som ikke deler norske skikker og tradisjoner, kan aldri bli helt norske.
Obligatorisk svar

Bør etniske minoriteter få offentlig støtte for å ta vare på sine skikker og tradisjoner?
Obligatorisk svar

¨Et tredjekulturs barn (TKB) er en person som har tilbrakt en vesentlig del av utviklingsårene utenfor foreldrenes kultur. TKB-en har opparbeidet et forhold til alle kulturene uten å ha fullverdig eierskap i noen av dem. Selv om deler av hver kultur blir gjort til en del av TKB-ens livserfaring, vil følelsen av tilhørighet ligge i forholdet til andre mennesker med liknende bakgrunn¨. Etter å ha lest hva TKB er. Er du et tredjekulturs barn?
Obligatorisk svar

Hvor stolt er du over å være norsk?
Obligatorisk svar

Hvor stolt er du over å være kurder?
Obligatorisk svar

Har du vært i Kurdistan før?

Har du flere norske eller kurdiske venner? Hvorfor det tror du?

250 tegn gjenstår

¨Vi som blir født av asiatiske foreldre, men lever i et europeisk samfunn, tror lenge at vi er gode nok for begge verdener. Men i realiteten blir vi tapere i to land. Vi er både Europas negre og Asias hvite befolkning.¨. Vil du sa at du er enig med denne påstanden? Hvorfor og hvorfor ikke?

250 tegn gjenstår

Er du enig at den kurdiske kulturen har påvirket/påvirker identiteten din?
Obligatorisk svar

Er du enig at den norske kulturen har påvirket/ påvirker identiteten din?
Obligatorisk svar

Jeg er en som forholder meg til kurdiske tradisjoner. Er du enig med denne påstanden?
Obligatorisk svar

Er det slik at mennesker som ikke deler kurdiske skikker og tradisjon, kan aldri bli helt kurdiske.
Obligatorisk svar

Mange vil høre at minoritetsbarn lever i ¨to kulturer¨, og konsekvensene til dette mener mange er at barnet vil har ¨splittet personlighet¨. Er du enig?
Obligatorisk svar

Når man er mest mulig norsk, blir man ofte mer godtatt i det norske miljøet.
Obligatorisk svar

Når man er minst mulig norsk, blir man godtatt i minoritets-miljøet (kurdiske miljøet)
Obligatorisk svar

Til slutt: Hva er din kulturelle identitet?
Obligatorisk svar

250 tegn gjenstår