.

Woonwensenonderzoek

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
Woonwensenonderzoek
1

Deelnemen aan klankbordgroep

Kies één antwoord
2

Is uw woning gehorig?

Kies één antwoord
3

Heeft u last van geluidsoverlast van uw buren?

Kies één antwoord
4

Heeft u last van tocht in uw woning?

Kies één antwoord
5

Heeft u last van schimmel in uw woning?

Kies één antwoord
6

Vindt u het comfort in uw woning voldoende?

Kies één antwoord
7

Is uw woning groot genoeg voor uw huishouden?

Kies één antwoord
8

Gebruikt u alle slaapkamers op dit moment?

Kies één antwoord
9

Hoe tevreden bent u met hoe uw woning eruitziet?

Kies één antwoord
10

Voelt u zich thuis in uw woning?

Kies één antwoord
11

Wat vindt u van de kwaliteit van uw woning?

12

Als u zelf mag kiezen, wat wilt u dan graag veranderen aan uw woning?

13

Wat betaalt u op dit moment maandelijks aan gas en elektra?

Kies één antwoord
14

Komt u in aanmerking voor huurtoeslag?

Kies één antwoord
15

Heeft u veel groen in uw achtertuin?

Kies één antwoord
16

Heeft u moeite om uw tuin te onderhouden?

Kies één antwoord
17

Bent u tevreden met de grootte van uw tuin?

Kies één antwoord
18

Bent u tevreden hoe uw tuin is afgescheiden van de buren?

Kies één antwoord
19

Bent u tevreden met uw wijk?

Kies één antwoord
20

Heeft u last van overlast of vandalisme in uw wijk?

Kies één antwoord
21

Spreekt u uw buren regelmatig?

Kies één antwoord
22

Op welke manier heeft u contact met uw buren?

23

Vindt u dat uw woning goed bereikbaar is voor bijvoorbeeld bezoek?

Kies één antwoord
24

Vindt u dat uw wijk verbonden is met de wijken die om Rumerslanden heen liggen?

Kies één antwoord
25

Is uw wijk goed bereikbaar met de fiets?

Kies één antwoord
26

Als u uw fiets in de achtertuin wilt zetten, kunt u dan makkelijk met uw fiets door de steeg?

Kies één antwoord
27

Als u een auto heeft, vindt u dat u uw auto makkelijk kunt parkeren in de wijk?

Kies één antwoord
28

Is er voldoende verlichting in uw wijk?

Kies één antwoord
29

Voelt u zich veilig als u in het donker over het achterpad naar uw tuin loopt of fietst?

Kies één antwoord
30

Heeft u overlast van verkeer in de wijk?

Kies één antwoord
31

Heeft uw wijk een buurtpreventie app?

Kies één antwoord
32

Zo ja, wordt hier veel gebruik van gemaakt?

Kies één antwoord
33

Kunnen kinderen veilig buiten spelen?

Kies één antwoord
34

Ervaart u overlast van buiten spelende kinderen?

Kies één antwoord
35

Voelt u zich verbonden met de wijk Rumerslanden?

Kies één antwoord
36

Bent u van plan om binnen nu en vijf jaar te verhuizen?

Kies één antwoord
37

Als u van plan bent om te verhuizen, wilt u dan in Almelo of buiten Almelo wonen?

Kies één antwoord
38

U geeft aan in Almelo te willen blijven wonen, kunt u aangeven in welke wijk(en) u zou willen wonen?

39

Waar ontmoet u uw buren in de wijk?

Kies één of meer antwoorden
40

Gaat u wel eens naar de Trefhoek?

Kies één antwoord
41

Heeft u behoefte aan een ontmoetingsplek dichter bij huis?

Kies één antwoord
42

Waarvoor wilt u een ontmoetingsplek gebruiken?

43

Vindt u dat er genoeg speelplekken zijn voor kinderen?

Kies één antwoord
44

Bent u tevreden hoe de speelplekken eruitzien?

Kies één antwoord
45

Zo niet, wat wilt u dan graag anders zien?

46

Bent u bekend met Stichting Het Maathuis

Kies één antwoord
47

Zo ja, wat vindt u ervan dat Stichting Het Maathuis een plek in uw wijk heeft?

48

Wilt u verder nog wat kwijt?