STATUS SESTRY V 21. STOROČÍ V ČESKEJ A SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Vážená kolegyňa, vážený kolega,


volám sa Michaela Cilipová a som študentkou 5. ročníka ošetrovateľstva na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislave. Dovoľujem si Vás požiadať o anonymné vyplnenie tohoto dotazníka. Získané údaje by som rada využila pri spracovávaní mojej diplomovej práce na tému „Status sestry v 21. storočí v Českej a Slovenskej republike“. Predložený dotazník je anonymný a bude použitý len na študijné účely. Prosím, aby ste na uvedené otázky odpovedali úprimne podľa svojho presvedčenia a uváženia.


Vopred Vám ďakujem za Vašu spoluprácu, ochotu a čas, ktorý ste venovali pri vyplňovaní tohto dotazníka.


S pozdravom

Bc. Michaela Cilipová


Spustiť dotazník