Európske hlavné mesto kultúry: Trenčín 2026

Vážení respondenti, 

moje meno je Petra Ježíková a som študentkou 5. ročníka študijného odboru Riadenie kultúry a turizmu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Témou mojej práce je Projekt Európske hlavné mesto kultúry: Košice 2013 a Trenčín 2026. Ak máte trvalé bydlisko v Trenčianskom okrese, prosím venujte chvíľku času na vyplnenie stručného dotazníka o Európskom hlavnom meste kultúry Trenčín 2026. Dopredu ďakujem za Váš čas a ochotu. 


Spustiť dotazník