LET OP:Dit is een enquête voorbeeld, ingediende antwoorden worden NIET bewaard. Wilt u de enquête invullen, klik hier.

Omgeving patiënt sociale angststoornis

Enquête beëindigd.

Geachte Heer / Mevrouw,

Wij zijn Kirsten Chen en Kyra Loeve. We zitten momenteel in 6VWO van het Krimpenerwaard College te Krimpen aan den IJssel. Voor ons profielwerkstuk doen wij onderzoek naar sociale angststoornis en hoe deze het leven van de patiënt en de omgeving kan beïnvloeden. Door deze enquête in te vullen helpt u ons hier enorm mee.

Bij voorbaat dank!

1. Hoe oud bent u?
Vereist antwoord

250 tekens resterend

2. Wat is uw geslacht?
Vereist antwoord

3. Wat is uw relatie met de patiënt?
Vereist antwoord

250 tekens resterend

4. Is de patiënt in behandeling (geweest) voor zijn of haar sociale angststoornis? (Zo nee, ga door naar vraag 7.)
Vereist antwoord

5. Hoelang is de patiënt in behandeling (geweest)?

250 tekens resterend

6. Hoe effectief is, volgens u, de behandeling (geweest)?

(bijna) niet
heel erg

7. Woont u samen met de patiënt? (Zo nee, ga door naar vraag 12.)
Vereist antwoord

8. Geef aan in hoeverre u de patiënt moet pushen om het huis te verlaten.

(bijna) niet
heel erg

9. Geef aan in hoeverre de thuissituatie wordt beïnvloed door de sociale angststoornis van de patiënt.

(Bijna) niet
heel erg

10. Hoeveel keer per dag heeft de patiënt ongeveer te maken met sociale situaties als werken op kantoor, naar school gaan of boodschappen doen?

250 tekens resterend

11. Merkt u dat de patiënt zich thuis anders gedraagt dan buitenshuis? Zo ja, zou u hier een korte beschrijving van kunnen geven?

1500 tekens resterend

12. Geef aan in hoeverre de sociale angststoornis van de patiënt invloed heeft op uw leven.
Vereist antwoord

(bijna) niet
heel erg

13. Hoe beïnvloedt de sociale angststoornis van de patiënt uw leven?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

14. Merkt u dat de patiënt sociale situaties vermijdt? Zo ja, hoe?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

15. Als u met de patiënt samenwerkt of naar school gaat hebben wij nog één vraag, anders is de enquête afgelopen. Heel erg bedankt voor uw hulp. Is de patiënt goed in communiceren met anderen en kan hij of zij goed met anderen samenwerken?

1500 tekens resterend

16. Heeft u zelf nog opmerkingen die ons zouden kunnen helpen bij ons onderzoek?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend