.

Dotazník ZŠ

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Děkujeme Vám za vyplnění dotazníku.

Zabezpečeno
1

Jak hodnotíte objekt ZŠ (vybavení, čistota)?

2

Považujete vztah učitelů a asistentů pedagoga k Vašemu dítěti za dobrý?

Vyberte jednu odpověď
3

Probíhá komunikace se zaměstnanci ZŠ na vhodné úrovni?

Vyberte jednu odpověď
4

Jste dostatečně informováni o tom, co se v ZŠ děje a plánuje (Bakaláři, web, sociální sítě)?

Vyberte jednu odpověď
5

Je výchovně vzdělávací proces v ZŠ kvalitní?

Vyberte jednu odpověď
6

Je nabídka vzdělávacích akcí dostatečná?

Vyberte jednu odpověď
7

Máte nějaké zajímavé tipy na výlety, akce pro děti?

8

K čemu má naše škola žáky vést? Jaké hodnoty a postoje jim má předávat?

9

Jaké znalosti a dovednosti má naše škola u žáků rozvíjet?

10

Co by mohla naše ZŠ na své práci zlepšit? Jaké jsou vaše připomínky, podněty a vzkazy.