Možnosti fyzioterapie pri amputáciách dolných končatín

Dobrý deň,Som študentka fyzioterapie v magisterskom stupni. Tento dotazník bol vytvorený pre študijne účely a je potrebný pre dokončenie mojej diplomovej práce na tému Možnosti fyzioterapie pri amputáciách dolných končatín. Venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Ďakujem.

Pokiaľ je niektorá otázka nejasne stanovená, alebo na ňu nechcete odpovedať, označte možnosť "iné" (v prípade, že vyplňujete dotazník online, po vyznačení "iná" napíšte ľubovoľné písmeno alebo číslicu na klávesnici pre pokračovanie v dotazníku.) 

Spustiť dotazník