.

Dotazník o schizofrenii u starší a mladší generace

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Jak se schizofrenie projevuje u starší generace?

Vyberte jednu možnost.
2

Jak byste ohodnotili povědomí o schizofrenii u současné mladší generace?

Ohodnoťte na stupnici 1-10, kde 1 znamená nízkou informovanost a 10 znamená vysokou informovanost.
3

Jaké jsou vaše zkušenosti s osobami trpícími schizofrenií?

Napište svou odpověď do pole níže.
4

Jaký je váš postoj k léčbě schizofrenie?

Vyberte jednu možnost.
5

Myslíte si, že schizofrenie je dostatečně diskutovaným tématem ve společnosti?

Vyberte jednu možnost.
6

Jaký je váš názor na stigmatizaci lidí trpících schizofrenií?

Napište svůj názor do pole níže.
7

Znáte někoho ve vašem okolí s diagnózou schizofrenie?

Vyberte jednu možnost.
8

Co by podle vás měla společnost udělat pro zlepšení života lidí trpících schizofrenií?

Napište své nápady do pole níže.
9

Máte zkušenost s poskytováním péče osobám s diagnózou schizofrenie?

Vyberte jednu možnost.
10

Jak vnímáte možnosti léčby schizofrenie v současné době?

Vyberte jednu možnost.