Powered by

Help VRIJDAG en je wijk met het invullen van deze enquête en maak kans op €25!

Beste bewoner,


Hoe bekend ben jij met het werk en de activiteiten van de cultuurcoach in jouw wijk?


Mijn naam is Greetje Sennema. Ik ben vierdejaars student Communicatie aan de Hanzehogeschool. Ik doe mijn afstudeeropdracht bij VRIJDAG in de Buurt. VRIJDAG in de Buurt zorgt voor verschillende activiteiten op het gebied van kunst en cultuur in jouw wijk. Hiervoor is een cultuurcoach aangesteld.


De cultuurcoach bedenkt en organiseert de activiteiten in jouw wijk. Ook kun jij als bewoner zelf ideeën aanleveren voor activiteiten in jouw wijk. De cultuurcoach denkt met jou mee en voert het idee uiteindelijk samen met jou uit. De cultuurcoach brengt met het organiseren van activiteiten mensen samen, wat zorgt voor verbinding tussen de bewoners.


Voor mijn onderzoek wil ik graag weten hoe bekend wijkinwoners tussen de 12-45 jaar zijn met het werk en de activiteiten van de cultuurcoach in de wijk? En daar heb ik jou voor nodig!


Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten. Doe jij mee?


Alvast dank voor jouw tijd en medewerking!


Met vriendelijke groet,


Greetje Sennema

Enquête starten