.

FO

Door deze enquête in te vullen creëren we een overzicht hoe de FO week voor iedereen is verlopen!

Beveiligd
FO
1

Wat is je naam

Voor en achternaam (niet zo moeilijk doen over je privé, ik ga geen identiteitsfraude plegen)
2

Wat is je wapen/dienstvak?

3

Wat is de status van je defensiepas?

Kies één of meer antwoorden
4

Mis je spullen van het KPU?

Zo ja welke?
5

Heb je een specifieke rol binnen het peloton? (CLS spullen, wapenonderhoudskist)

6

Wil je deze rol afstaan aan iemand anders binnen het peloton?

In de zin van, wil jij graag van deze taak af of wil je deze taak graag blijven uitvoeren
7

Voorafgaand aan de FO, wat voor een cijfer gaf jij je motivatie voor de KMA?

1 is kneiter laag, 10 uiteraard hoog
8

Voorafgaand aan de FO was het duidelijk waar je heen moest en wat je ging doen?

1 is niet duidelijk - 5 is heel duidelijk
9

Indien het niet duidelijk was, wat was niet duidelijk?

10

*VRAAG ALLEEN VOOR DE FO POC's* Wat is je ervaring met het invullen van de POC functie voor de FO?

Schrijf kort en bondig op waar vooral de uitdagingen zaten, in bijvoorbeeld communicatie, logistiek, legering, etc. ?
11

Hoe tevreden ben je met de informatievoorziening tijdens de FO?

Kies één of meer antwoorden
12

Indien je ontevreden bent, welke informatie ontbrak voornamelijk?

13

Was de FO beter of slechter dan je verwachtingen?

Beter of slechter in de breedste zin van het woord
14

Graag een toelichting

15

Nu dat de FO achter de rug is, weet ik waar ik terecht kan/ga komen en wat mijn toekomstige werk inhoudt

Kies één antwoord
16

Zowel als je inzichtelijk hebt gekregen wat je gaat doen of niet, zijn er dingen die je van het kader wilt om je oriëntatie vollediger te maken?

Denk aan extra mogelijkheden om eenheden te bezoeken die niet aan bod zijn gekomen tijdens de FO (bijvoorbeeld)
17

Nu dat de FO voorbij is, wat is nu je motivatie voor de KMA?

Is je motivatie verhoogd of verlaagd door de FO
18

Indien er dingen zijn die je via mij door wilt geven aan het kader, bij deze vult u maar in

19

Max flikker op met je enquête

Kies één antwoord