Dotazník pre obyvateľov Hontiansko - poipeľského regiónu.

Dobrý deň, ak bývate v území nižšie uvedených obcí alebo ste s nimi akokoľvek spojený, napr. pracovne, alebo ináč,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

Tento dotazník sa týka územia obcí: Bielovce, Demandice, Dolné Semerovce, Ipeľské Úľany, Ipeľský Sokolec, Hokovce, Horné Semerovce, Horné Turovce, Hrkovce, Kubáňovo, Lontov, Pastovce, Plášťovce, Sazdice, Slatina, Šahy, Tupá, Veľké Turovce a Vyškovce nad Ipľom.

Spustiť dotazník