Účinnosť vzdelávania v oblasti prevencie korupcie a protispoločenskej činnosti

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník