Vragenlijst samenwerking SASS-VIOS

Geachte lezer,

Als student Integrale Veiligheidskunde loop ik, Jort de Witte, stage bij Stichting Aanpak Straat- en Schoolveiligheid. Als onderdeel van deze stage doe ik onderzoek naar de samenwerking binnen het VIOS netwerk in uw gemeente. 

Graag wil ik u vragen een aantal vragen te beantwoorden. Aan het einde van deze enquête kan u aangeven of deze anoniem door mij verwerkt moet worden of niet. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Enquête starten