Loreta Rumburk 2020

Vážení návštěvníci a příznivci Lorety Rumburk,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku. Výsledky budou využity pro vnitřní potřeby organizace. Vyplněním tohoto dotazníku souhlasíte s využitím výsledků pro výše zmíněný účel.

Jste
Povinná odpověď

Věková kategorie
Povinná odpověď

Kolikrát jste navštívil(a) rumburskou Loretu?
Povinná odpověď

Pokud jste rumburskou Loretu navštívil(a), pak za účelem
Povinná odpověď

Kde získáváte informace o rumburské Loretě a akcích zde pořádaných?
Povinná odpověď

Výše vstupného v rumburské Loretě (nyní je 60 Kč pro dospělé, 40 Kč pro seniory, studenty, zdravotně postižené, 25 Kč pro děti 7-15 let, zdarma pro děti do 6 let) považujete
Povinná odpověď

V rumburské Loretě je jedno veřejné WC, které je určeno pro obsluhující personál. Je podle Vás potřeba další WC pro návštěvníky jak při prohlídkách, tak při akcích pro veřejnost?
Povinná odpověď

V rumburské Loretě je celoročně zvýšená vlhkost. Jedna z možností, jak vlhkost eliminovat, je použití odvlhčovače vzduchu. Byl(a) byste pro pořízení odvlhčovače?
Povinná odpověď

Akce pro veřejnost vyžadují určité technické vybavení a zařízení, např. židle pro diváky koncertů či jiných představení, nebo strunová sekačka pro úpravu trávníku na prostranství pro kulturní vystoupení. Byl(a) byste pro pořízení tohoto vybavení?
Povinná odpověď