.

Inwerkperiode Care4Kidz

Hallo collega, We zouden je willen vragen om deze enquête in te vullen over je inwerkperiode. De uitkomst zal anoniem gedeeld worden met de OR. 

Alvast bedankt!

Groetjes, Sanne en Elke

Beveiligd
1

Wat maakt dat je gesolliciteerd hebt bij Care4Kidz?

2

Hoe vind je dat je bent ontvangen door het team?

3

Hoe heb je de communicatie voorafgaand aan je eerste werkdag ontvangen?

4

Vind je dat je voldoende geïnformeerd bent over wat je kon verwachten tijdens de inwerkperiode?

5

Was je gekoppeld aan een medewerker van Care4Kidz tijdens je inwerkperiode? Hoe heb je dit ervaren?

6

Vond je dat de duur van de inwerkperiode voldoende was om je functie goed te begrijpen en je taken zelfstandig uit te voeren?

7

Hoe heb je tijdens de inwerkperiode het contact met collega's ervaren?

8

Waren er genoeg mogelijkheden om vragen te stellen aan collega's?

9

Welke aspecten van de inwerkperiode vond je nuttig en effectief?

10

Welke verbeteringen zou je voorstellen voor de inwerkperiode van nieuwe medewerkers?

11

Is er nog iets wat je wil teruggeven over je inwerkperiode wat nog niet aan bod is gekomen?