.

Usprawnienie kontaktu z interesantami

Szanowny Panie / Szanowna Pani, prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety.

Zabezpieczony
1

Jakim sposobem preferujesz kontaktować się z interesantami?

Wybierz preferowany sposób kontaktu.
2

Oceń swoje zadowolenie z obecnych środków komunikacji.

Oceń swoje zadowolenie na skali od 1 do 10.
3

Co moglibyśmy zrobić, aby usprawnić komunikację z tobą?

Proszę podać sugestie lub opinie dotyczące usprawnienia kontaktu.
4

Czy często doświadczasz trudności w komunikacji z naszym zespołem?

Określ częstotliwość trudności w komunikacji.
5

Czy preferujesz kontaktować się z jedną osobą czy zespołem osób w firmie?

Wybierz preferowany rodzaj kontaktu.
6

Jakie godziny są dla ciebie najbardziej odpowiednie do kontaktu?

Określ preferowane godziny kontaktu.
7

Czy preferujesz szybką odpowiedź czy bardziej szczegółową i dopracowaną?

Wybierz preferowany rodzaj odpowiedzi.
8

Jakie kanały komunikacji najbardziej preferujesz?

Wybierz preferowane kanały komunikacji.
9

Czy nasze dotychczasowe kontakty przyniosły oczekiwane rezultaty?

Oceń czy kontakty przyniosły oczekiwane rezultaty.
10

Czy jesteś zadowolony z poziomu naszej obsługi klienta?

Oceń poziom obsługi klienta.