.

Návykové látky

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Kolik je ti let ?

2

Vyzkoušel/la si nějaké drogy ve věku do 18 let ?

3

Pokud ano, tak jaké?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
4

Máš pocit že drogy ovlivnili tvůj vývoj v dětství ?

Vyberte jednu odpověď