LET OP:Dit is een enquête voorbeeld, ingediende antwoorden worden NIET bewaard. Wilt u de enquête invullen, klik hier.

Onderzoek Woonbehoefte Mariënvelde

Enquête beëindigd.

Geachte Heer / Mevrouw,

Wilt u graag blijven of komen wonen in Marienvelde? Dan nodigen we u hierbij uit om deel te nemen aan deze enquête van Mariënvelds Belang naar de woonwensen van de (toekomstige) inwoners van Marienvelde. Het onderzoek richten we ons op concrete woonwensen voor de periode vanaf nu tot aan de komende 10 jaar. Verwacht u geen wijzigingen in uw eigen persoonlijke behoefte dan verzoeken we u dit onderzoek NIET in te vullen.

Dorpsbelangenvereniging Mariënvelds Belang wil met deze enquête graag in kaart brengen wat de woonwensen zijn van inwoners van Mariënvelde, om het ook voor de toekomst mogelijk te maken om in Marienvelde te kunnen blijven wonen. Hiervoor hebben we een korte enquête opgesteld, waarin u middels het beantwoorden van een aantal vragen uw behoefte kunt aangeven. Op basis van de resultaten gaan we verder in gesprek met gemeente en andere partijen om te kijken hoe we aan de locale woonbehoefte kunnen gaan voldoen.

Let op! Ook voormalige inwoners die graag naar Marienvelde willen terugkeren nodigen we uit om aan dit onderzoek deel te nemen. Kent u mensen die dit willen, dan verzoeken wij u vriendelijk om ze te attenderen op dit onderzoek. Via onze website www.marienveldsbelang.nl zullen wij tevens een link naar dit onderzoek beschikbaar stellen.

De enquête loopt tot 20 januari en is volledig anoniem in te vullen. Echter wilt u op de hoogte gehouden worden of betrokken worden bij eventuele plannen dan verzoeken wij u vriendelijk, uw naam en contactgegevens onderaan in te vullen.

Bij voorbaat dank voor uw deelname! Met vriendelijke groet,

Marienvelds Belang Werkgroep Wonen

1 Woont u momenteel in Mariënvelde? Indien nee, graag aangeven waarom u meedoet aan dit onderzoek.
Vereist antwoord

2 Wat is de samenstelling van uw gezin? Geef hieronder het aantal gezinsleden en de leeftijdscategorie aan. Bijvoorbeeld: man = 60 / vrouw = 58 / kind1 = 25 etc.
Vereist antwoord

250 tekens resterend

3 Indien u de wens heeft om in de toekomst een andere woning te betrekken binnen de kern Mariënvelde, wilt u dan hieronder aangeven op welke termijn uw wensen gaan spelen.
Vereist antwoord

4 Wilt u kopen of huren? En wilt u hierbij aangeven voor welk bedrag
Vereist antwoord

5 In wat voor type woning woont u nu?
Vereist antwoord

6 Welk soort woning zoekt u op de door u hierboven aangegeven termijn?
Vereist antwoord

7 Woonwensen met betrekking tot indeling
Vereist antwoord

8 Indien u wilt kunt u hier uw naam + contactgegevens vermelden.

1500 tekens resterend

9 Heeft u met betrekking tot dit onderzoek nog vragen/opmerkingen of suggesties, gebruik dan de ruimte hieronder.

1500 tekens resterend

Deze enquête en uw gegevens worden volstrekt vertrouwelijk behandeld. Voor ons privacybeleid verwijzen we u graag naar onze website.

Wilt u reageren? Dat mag per e-mail naar info@marienveldsbelang.nl. De uitkomst van en het vervolg op dit onderzoek zal tezijnertijd gecommuniceerd worden via onze nieuwsbrief en onze website www.marienveldsbelang.nl

© 2018 Marienvelds Belang