Současnost a perspektivy rozvoje rodinných zemědělských farem ve středním Polabí

Vážené respondentky, vážení respondenti,

obracím se na Vás s žádostí o vyplnění dotazníku, který poslouží jako podklad pro výzkum v rámci vypracování diplomové práce na téma „Současnost a perspektivy rozvoje rodinných zemědělských farem ve středním Polabí“. Účast ve výzkumu je anonymní a dobrovolná. V případě Vašeho zájmu o výsledky z tohoto dotazníkového šetření mě můžete kontaktovat na e-mailové adrese xhlak020@studenti.czu.cz . Předem děkuji za spolupráci. Kateřina Hlaváčová - FAPPZ ČZU


Spustit dotazník teď