Kyberšikana a jej vplyv na zdravie človeka

Milí respondenti,

som žiačkou gymnázia a v rámci mojej ročníkovej práce by som Vás chcela požiadať o vyplnenie tohto dotazníka. Tento dotazník je anonymný.

Vopred ďakujem

Spustiť dotazník