.

test

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

1. Herné situácie delíme na:

Vyberte jednu odpoveď