Dotazník

Vážení respondenti,


volám sa Olívia Obšutová, som študentkou 3. ročníka odboru ošetrovateľstvo na FZaSP Trnavskej

univerzity. V rámci vypracovania výskumnej časti mojej bakalárskej práce sa na Vás obraciam

s prosbou o vyplnenie tohto krátkeho dotazníka. Všetky informácie v tomto dotazníku sú anonymne

a budú použité len na výskumné účely mojej bakalárskej práce.


Veľmi pekne ďakujem za vyplnenie dotazníka.


Olívia Obšutová

Spustiť dotazník