Powered by

Rodové stereotypy v rodinnej výchove

Dobrý deň. Som študentom 4. ročníka bakalárskeho štúdia katedry etiky a estetiky na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Vo svojej bakalárskej práci sa venujem téme rodových stereotypov v rodinnej výchove. Vo výskume sa zaoberám rodovými stereotypmi vo výchove a ich dopadmi na rodinný život. Chcel by som Vás poprosiť o vyplnenie anonymného dotazníka. Za Vaše odpovede vopred ďakujem. 

Spustit dotazník teď